Leśnik 1 nad j. Studzienicznym

2 km na zachód od miejscowości Przewięź

Telefon: 502 443 970

Leśnik 1 nad j. Białym

16-300 Przewięź na zachód od drogi 16

Telefon: 508 544 786

Leśnik 3 nad j. Białym

2 km na zachód od miejscowości Przewięź

Telefon: 508 544 786

KONTO BANKOWE:


Ośrodki Wypoczynkowe
Nad Jeziorem Białym
Strękowizna 1A
16-304 Nowinka
95 2490 0005 0000 4530 5356 5361 Bank  ALIOR

Informujemy iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:
administratorem danych osobowych jest:
Ośrodki Wypoczynkowe nad jeziorem Białym Anna Sobolewska,
Strękowizna 1A, 16-304 Nowinka,
tel 508 544 786 ; 

Inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodkach jest Anna Sobolewska,
 e-mail: lesnik.przewiez@interia.pl

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi rezerwacji i udzielania odpowiedzi na zapytania;

Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora.